Нашата цел

Renewable Energy Supply
Нашата цел е најголемиот дел од производството на електрична енергија од обновливи извори од Република Северна Македонија и што е можно поголем дел од производството на електрична енергија од обновливи извори од Република Бугарија да се пласира до крајните корисници на македонскиот пазар. Во денешните услови на нестабилност на пазарот на електрична енергија со големи варијации на цената, само компаниите кои имаат сопствено производство можат да гарантираат стабилност и сигурност во снабдувањето со електрична енергија. RES на македонската економија и го понуди токму тоа – стабилно снабдување од сопствени обновливи извори на енергија.

Renewable Energy Supply е Вашиот најдобар избор за сите услуги поврзани со трговија на електрична енергија. За нашите клиенти нудиме најдобри и најразновидни пакети за снабдување и/или откуп на струја.