Нашиот тим

НАШИОТ ТИМ КОЈ СТОИ ЗАД УСПЕСИТЕ

Успехот на тимот е успех на секој од членовите. Успехот на некој од членовите е успех за сите во тимот.

Александар Петрески

Управител

+389 70 340 187

+389 2 5122 863

Љупчо Најдов

Управител

+389 75 480 400

+389 2 5122 865

Јури Богомилов Катанов

Управител

Боне Ацевски

Раководител на Сектор продажба

+389 70 297 464

+389 2 5122 860

Огнен Анѓушев

Mенаџер за продажба

+389 76 339 622

+389 2 5122 860

Ивана Бојаџиева

Раководител на сектор за правни работи

+389 78 333 343

+389 2 5122 861

Андријана Николовска

Kонтролинг менаџер

+389 70 246 006


Владимир Толевски

Соработник за продажба

+389 2 5122 860

+389 71 419 200

Луна Тодоровска

Соработник за продажба

+389 2 5122 860

+389 75 357 961

Деспина Ставрева

специјалист за планирање и анализа

+389 2 5122 859

Евица Смилковска

специјалист за дневна трговија и номинации

+389 2 5122 861

Веси Локвенец

соработник за ИТ решенија

+389 2 5122 859

Борис Постолов

специјалист за дневна трговија и номинации

+389 70 636 216

Маријана Симуноска

специјалист за планирање и анализа

+389 78 245 500

+389 2 5122 859

Ивана Стамболиска

специјалист за дневна трговија и номинации

+389 72 269 885

+389 2 5122 859

Renewable Energy Supply е Вашиот најдобар избор за сите услуги поврзани со трговија на електрична енергија. За нашите клиенти нудиме најдобри и најразновидни пакети за снабдување и/или откуп на струја.