Нашиот тим

НАШИОТ ТИМ КОЈ СТОИ ЗАД УСПЕСИТЕ

Успехот на тимот е успех на секој од членовите. Успехот на некој од членовите е успех за сите во тимот.

проф. д-р. Кочо Анѓушев

Основач и извршен директор

+389 2 5514 000

Александар Петрески

Управител

+389 70 340 187

+389 2 5122 863

Љупчо Најдов

Раководител на сектор за номинација и анализа

+389 75 480 400

+389 2 5122 865

Боне Ацевски

Mенаџер за продажбa

+389 70 297 464

+389 2 5122 860

Огнен Анѓушев

Mенаџер за продажба

+389 76 339 622

+389 2 5122 860

Ивана Бојаџиева

Раководител на сектор за правни работи

+389 78 333 343

+389 2 5122 861

Андријана Николовска

Kонтролинг менаџер

+389 70 246 006


Александар Илиоски

ИТ Менаџер

+389 75 374 727

Маријана Симуноска

Планирање и анализа

+389 71 239 547

Ивана Стамболиска

Номинација и тргување

+389 71 239 550

Борис Постолов

Номинација и тргување

+389 71 239 621

Renewable Energy Supply е Вашиот најдобар избор за сите услуги поврзани со трговија на електрична енергија. За нашите клиенти нудиме најдобри и најразновидни пакети за снабдување и/или откуп на струја.