Зошто РЕС за ваш избор

Сигурно. Стабилно. Доверливо. Евтино. Еколошко.
RES е компанија која нуди иновативен пристап за снабдување со електрична енергија, со што ги интегрираме производителите на електрична енергија од обновливи извори во еден центар кој што обезбедува сигурно, стабилно, но и поевтино снабдување за македонските компании.
Со нас добивате доверливост во снабдувањето и поеколошка електрична енергија за вашите потреби и индиректно вашата компанија станува дел од светските трендови за одржлив економски развој и општествено одговорна компанија која се грижи за идните генерации.

Renewable Energy Supply е Вашиот најдобар избор за сите услуги поврзани со трговија на електрична енергија. За нашите клиенти нудиме најдобри и најразновидни пакети за снабдување и/или откуп на струја.