Иднината на светот е во зелената енергија, во обновлите извори, во самоодржливост на општеството.
За нас иднината е денес!
Фотоволтаични електрични централи
За да ја исползуваме сончевата енергија на најдобар можен начин
Хидро електрани
Затоа што водата е движечка сила на нашата планета
Ветерни електрани
Не можеме да го сопреме ветерот, но затоа можеме да се адаптираме и да ја искористиме неговата сила за наши потреби
Електрични централи на био гас и био маса
Земјоделството во функција на енергетиката и енергетика во функција на земјоделството
Previous slide
Next slide

РЕС на прв поглед

  • Цена од RES
  • Продажна цена

Користете ја силата на ветерот

Фотоволтаични ќелии

Чиста, зелена енергија

Произведена енергија - по KWh

Фотоволтаик - 76 KWh
Хидроцентрала - 61 KWh
Ветерница - 43 KWh

Споредба на цена

  • Цена од RES
  • Конкуренција

Нашите инвеститори и соработници

Обезбедуваме енергија од сопствени обновливи извори и од други регистрирани производители на енергија на пазарот.

[ Еден проект ]
Кер Токи
RES.mk

Renewable Energy Supply . . .

Иднината на светот е во зелената енергија, во обновлите извори, во самоодржливост на општеството. За нас иднината е денес!

Renewable Energy Supply е Вашиот најдобар избор за сите услуги поврзани со трговија на електрична енергија. За нашите клиенти нудиме најдобри и најразновидни пакети за снабдување и/или откуп на струја.