Кер Токи

Top Image
Bottom Image

Повеќе за проектот

Гледаме кон свет кој паметно се напојува со чиста енергија
Сметаме дека развојот на технологијата е од клучно значење за поефикасна и еколошка потрошувачка на ресурси. Оптимисти сме дека климатските проблеми се решливи и дека во блиска иднина нашата животна средина ќе биде почиста и поздрава, а струјата ќе биде подостапна за сите.
Инвестираме во технолошките иновации, со амбиција да бидеме лидер на енергетската транзиција во регионот, ефикасно интегрирајќи до 100% обновлива енергија во енергетскиот микс со кој тргуваме.

За повеќе информации, посетете ја страната: https://toki.bg

Renewable Energy Supply е Вашиот најдобар избор за сите услуги поврзани со трговија на електрична енергија. За нашите клиенти нудиме најдобри и најразновидни пакети за снабдување и/или откуп на струја.

Линкови