Регулатива

Сигурно. Стабилно. Евтино снабдување.
Нашата компанија во моментот е единствена со ваква понуда за снабдување и откуп на електрична енергија од обновливи извори и без конкуренција е најголем агрегатор на електрична енергија од обновливи извори во Република Северна Македонија, нудејќи им на сите сопственици на производни капацитети најдобар и најсигурен откуп на електрична енергија. Дополнителна придобивка на RES е соработката со групацијата Фероинвест, исто така во сопственост на проф. д-р Кочо Анѓушев, кои со својот SCADA мониторинг центар имаат капацитет да ги приклучат, мониторираат и одржуваат сите капацитети за производство на енергија од обновливи извори и на тој начин на RES да му овозможи да биде најголемиот агрегатор односно целата енергија да биде регулирана од еден центар.

Renewable Energy Supply е Вашиот најдобар избор за сите услуги поврзани со трговија на електрична енергија. За нашите клиенти нудиме најдобри и најразновидни пакети за снабдување и/или откуп на струја.